Overheid

gemeente Amsterdam, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Tilburg, gemeente Oss, gemeente Uden, gemeente Vught, gemeente Heusden, gemeente Oud-Beijerland, provincie Limburg, provincie Noord-Brabant, provincie Flevoland, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Waterschap Aa en Maas

Wonen
Zayaz (‘s-Hertogenbosch), Projectbureau De Groote Wielen, De Kleine Meierij, Woonstichting St. Joseph (Boxtel), BrabantWonen (‘s-Hertogenbosch – Oss)

Zorg
Welzijnsonderneming Divers, Van Neynselgroep, KVV (Rotterdam), Dimens, Thuiszorg regio ’s-Hertogenbosch, Fiom, Recht & Links, De Wegwijzer (Venlo), GGZ-‘s-Hertogenbosch, Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel (SVZS), Bureau Jeugzorg/Brabantse Federatie Maatschappelijk Werk, stichting Maatschappelijke Dienstverlening regio ‘s-Hertogenbosch, Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, RIMO Heerlen

Onderwijs
Avans Hogeschool, Laborel, SIGNUM, Stichting Peuterspeelzalen ’s-Hertogenbosch (SPH), Meridiaan College (Amersfoort), Kindercentrum De Witte Wielen, CINOP

Welzijn
Welzijnsonderneming Divers, Attak Tilburg, Prisma Tilburg, VluchtelingenWerk ‘s-Hertogenbosch, Bondgenoten Sociale Activering (BOSA), Hambaken Gym, Copernikkel

Gezondheid
GGD Hart voor Brabant, Provinciale Raad Gezondheid Brabant

Arbeidsmarkt
Kamer van Koophandel Oost-Brabant, PSW Arbeidsmarktadvies, Weener Groep, WeCreateConsulting

Cultuur
Stichting Bosse Nova, Frits Peeters

Veiligheid
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, regionale brandweer Noord-Oost Brabant

Innovatie
De Conceptenbouwers, Avanteers

Bedrijven
TACCT, ProRail, Croonen Adviseurs, Randstad, Arcadis, Algemeen Octrooi- en Merkenbureau,  Trans4, Stevens Van Dijck, Bank Oyens & Van Eeghen