Conceptenbouwers

Op 10 en 11 september 2016 start de eerste editie van VERS, hét nieuwe Foodevent van Brabant. VERS combineert serieuze discussie met cultuur en educatie, met plezier en vermaak, en vooral met good food. VERS ontrolt zich simultaan in de spoorzones van vijf Brabantse steden: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Het festival kent drie programmalijnen: Food Market, Food Academy en Food Gallery. Zie www.versbrabant.nl.

Hambaken Gym

In de Bossche wijk De Hambaken lopen te veel jongeren op straat. De kans dat ze de verkeerde weg inslaan is groot. Trainers en bestuur van kickboksschool Hambaken Gym willen daar  iets aan doen. Op hun eigen manier. Deze flyer roept buurtbewoners, de gemeente en andere instanties op het plan te steunen en een bijdrage te leveren.

Avanteers

Voor de 15e Dutch Design Week ontwikkelde Avanteers een paviljoen voor social design. In een living lab werkten designers, ambtenaren en burgers aan de grote vraagstukken van het Brabant van de toekomst. Enkele slimme ideeën prijkten op een paneel bij binnenkomst.
Een opdracht van de provincie Noord-Brabant.

dr. Berry Penterman

Schelden, spugen, slaan, schoppen. Medewerkers van de GGZ crisisdienst hebben het soms zwaar te verduren. Berry Penterman, ooit zelf gegijzeld door een patiënt, schreef zijn proefschrift over agressie in de crisisdienst. Hij ontwikkelde bovendien een app met behulp waarvan een hulpverlener direct kan zien hoe risicovol het (eerste) bezoek aan een patiënt is. Kijk hier voor een korte samenvatting.

De Conceptenbouwers

Stadslandbouw is eigentijds en booming. Overal schieten initiatieven de grond uit. Ook in de Brabantse steden. Stad en stedeling kunnen er volop van profiteren. Het boek ‘De Kracht van de Groene Lijm’ laat zien waar de kansen liggen voor stadslandbouw. En wat de uitdagingen en beperkingen zijn. Rijk aan voorbeelden en analyses. Met een voorwoord van prof. Herman Wijffels.

WeCreate Consulting

De crisis gaat voorbij, markten veranderen en er ontstaan nieuwe kansen. Zijn de bedrijven voorbereid op de veranderingen die komen? In Noordoost-Brabant bundelen bedrijven de krachten. Samen met WeCreate werken zij aan gemeenschappelijke vormen van personeelsbeleid. In het Transitienetwerk worden kennis en ervaring uitgewisseld, maar ook mensen. Lees in de brochure hoe dat gaat.

Divers

In de Bossche wijk Barten-Zuid pakken gemeente en woningcorporatie de woningen en woonomgeving aan. Maar om ergens prettig te leven en te wonen is meer nodig. Samen met bewoners heeft Divers daarom een sociale buurtaanpak ontwikkeld. Met als grote succesfactor het duo meester Erik van groep 8 en Nick de jongerenwerker. In deze krant vertellen zij over hun werk.

Copernikkel Den Bosch

In Boschveld staat een huis. Bewoners, jonge ondernemers en kunstenaars treffen elkaar in een voormalig café.  Als er geen werk is, maken ze het zelf. En nu ze toch bij elkaar zijn, ontwikkelen ze samen de wijk. De Copernikkel verbindt initiatieven met elkaar. Ze staan allemaal in een boekje.