Actieprogramma Lokaal Bestuur

Artikel over dorpsraden
Gemeenten ontwikkelen allerlei manieren om burgers te betrekken bij het bestuur. Het tijdschrift In actie geeft een overzicht. Onder meer van de dilemma’s van dorpsraden.
• Artikel Dorpsraden, bepaal je eigen agenda
• Zie ook: www.inactiemetburgers.nl