BrabantWonen

Nieuwsbrief voor bewoners
In Den Bosch-West gaat woningcorporatie BrabantWonen  enkele flats slopen en opnieuw bouwen. Andere worden gerenoveerd. Een speciale nieuwsbrief informeert bewoners.
• Nieuwsbrief Admiraliteitslaan/C. de Quaylaan
• Zie ook: www.brabantwonen.nl