CINOP

Taal is je identiteit, zei Gerrit Komrij. De laaggeletterden in ons land hebben dus een probleem. Hun aantal van 1,5 miljoen daalt al jaren nauwelijks. Dat is opmerkelijk, want er is nog wel degelijk winst te boeken. Met gerichte acties op bepaalde groepen en maatschappelijke sectoren. Een essay over taal, taalverwerving en taalbeleid.

CINOP

Dit essay beschrijft hoe er een beweging op gang komt, gericht op herinvoering van de meestertitel. Om excellent vakmanschap te honoreren en het vak verder te ontwikkelen. Lees ook essays over:

CINOP

Leren op de werkvloer
Eerste van een reeks essays over activiteiten van CINOP. In het kader van een leven lang leren ditmaal over een nieuw concept van leren op de werkvloer. Met de ‘dialoog’ als centraal begrip.
• Klik hier om het hele essay te lezen
• Zie ook: www.cinop.nl