De Conceptenbouwers

Stadslandbouw is eigentijds en booming. Overal schieten initiatieven de grond uit. Ook in de Brabantse steden. Stad en stedeling kunnen er volop van profiteren. Het boek ‘De Kracht van de Groene Lijm’ laat zien waar de kansen liggen voor stadslandbouw. En wat de uitdagingen en beperkingen zijn. Rijk aan voorbeelden en analyses. Met een voorwoord van prof. Herman Wijffels.