Divers

In de Bossche wijk Barten-Zuid pakken gemeente en woningcorporatie de woningen en woonomgeving aan. Maar om ergens prettig te leven en te wonen is meer nodig. Samen met bewoners heeft Divers daarom een sociale buurtaanpak ontwikkeld. Met als grote succesfactor het duo meester Erik van groep 8 en Nick de jongerenwerker. In deze krant vertellen zij over hun werk.