Gemeente ’s-Hertogenbosch

Publicaties vijf jaar Wijkgericht Werken
De gemeente ‘s-Hertogenbosch viert in 2010 vijf jaar ‘wijkgericht werken’. In alle stadsdelen verschijnt daarom een speciale feestelijke nieuwsbrief voor bewoners. Zoals in Oost.
• Nieuwsbrief 5 jaar Wijkgericht Werken Oost/Hintham febr. 2010
• Zie ook: www.wijkgerichtwerken.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Brochure over gemeentelijk personeelsbeleid
De gemeente ‘s-Hertogenbosch voert op een bijzondere manier personeelsbeleid. Een beleidsnota is er niet. Toch gebeurt er van alles. Wat is het geheim? Waarom werkt wat er eigenlijk niet is?
• Het geheim van ‘s-Hertogenbosch
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Speciale uitgave wijkplan Boschveld
Boschveld in ‘s-Hertogenbosch-West wordt vernieuwd. Volgens het plan dat stedenbouwkundigen, gemeente, corporaties en bewoners maakten. De krant informeert alle betrokkenen.
• speciale uitgave over het Wijkplan Boschveld Beweegt
• Zie ook: www.wijkgerichtwerken.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Wmo monitor
Om het effect van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te bepalen heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch een ‘nulmeting’ uitgevoerd op diverse maatschappelijke terreinen.
• Wmo monitor 2007
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Wijkschetsen
Van alle Bossche wijken is een wijkschets gemaakt. De schets dient als basis voor de speerpunten waaraan gemeente, instellingen en bewoners de komende jaren gaan werken.
• Wijkschets Muntel/Vliert/Orthenpoort
• Zie ook: www.wijkgerichtwerken.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

DVD over bijzondere groepen in de Wmo
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen gemeenten een verantwoordelijkheid voor ‘bijzondere groepen’. ‘s-Hertogenbosch liet er een film over maken.
• Hoestekst dvd
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Jubileumboek Grotestedenbeleid
Tussen 2000 en 2005 is er veel gebeurd in de GSB-aandachtsgebieden. Dit boek schetst vijf jaar processen, projecten en debatten. € 9,50 bij boekhandel Adr. Heijnen.
• GSB-Boek
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Communicatie grotestedenbeleid
De wijk Boschveld gaat flink op de schop. Na inspraak heeft het college van B&W de wijzigingen op het oorspronkelijke plan vastgesteld. Die worden nu aan bewoners gecommuniceerd.
• Nieuwsbrief ‘Boschveld Bloeit 33’
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl