PRMVZ Noord-Brabant

Jubileum
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg vierde haar vijftigjarig bestaan met onder meer een congres en een bijeenkomst over (w)aardige zorg.
• PRVMZ nieuwsbrief voorjaar 2010
• Zie ook: www.prvmz.nl