ProRail

Brochure coaches
ProRail stelt zijn leidinggevenden in staat zich verder te ontwikkelen.
In deze brochure presenteren zich acht externe coaches en kunnen leidinggevenden een keus maken.
• Zie ook: www.prorail.nl.