Projectgroep Mal Groepsrisico

Bewuste afweging van risico’s
Gemeentebestuurders moeten de kosten en baten van risicovolle bedrijvigheid tegen elkaar afwegen. De Mal Groepsrisico is een instrument om risico’s inzichtelijk te verantwoorden.
• Artikel in Bulletin RO-Totaal
• Zie ook: www.malgroepsrisico.nl