Provinciale Raad Gezondheid

De grote brand hij Chemie-Pack in Moerdijk en de Q-koortscrisis van de afgelopen jaren hebben veel  invloed gehad op de gezondheid van omwonenden. En dat niet alleen. Ook de wijze waarop mensen hun gezondheid in zo’n situatie beleven, blijkt van invloed op hun gezondheid. ‘Ach, het zijn allemaal emoties‘ heet het jongste advies van de Provinciale Raad Gezondheid. Een pleidooi om gezondheid en gezondheidsbeleving  te verankeren in het provinciale milieubeleid.

Provinciale Raad Gezondheid

Brochure
Hoe gaat Brabant na de Q-koorts om met de (intensieve) veehouderij? Gesprekken met deskundigen zijn gebundeld tot een bijdrage aan de discussie in Provinciale Staten.
• Verkorte versie eindrapport
• Zie ook: www.provincialeraadgezondheid.nl