Provincie Flevoland

Interne nieuwsbrief
Flevoland streeft naar optimale klantvriendelijkheid. Subsidieverzoeken moeten binnen dertien weken worden beantwoord. Men komt al aardig in de buurt.
• FlevoFlitsen jrg.2, nr.7
• Zie ook: www.flevoland.nl