Provincie Gelderland

Gelders Stedenbeleid
De provincie Gelderland werkt aan een sociale en duurzame toekomst. Zij beschouwt de Gelderse steden als partners in dat streven en investeert daarom vele miljoenen in hun ontwikkeling.
• www.gelderland.nl > programma’s > Stad en Regio