Provincie Limburg

Adviezen voor de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen
Wat komt er allemaal kijken bij de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen? Concrete aanbevelingen loodsen managers en bestuurders door het hele proces.
Brochure
• Zie ook: www.limburg.nl

Provincie Limburg

Aan het werk met de Duurzaamheidscan
Met welke maatregelen kan een bedrijventerrein duurzaam worden ingericht? Voer de duurzaamheidsscan uit en raadpleeg de documenten op een bijbehorende cd-rom.
Brochure
• Zie ook: www.limburg.nl