Taskforce Brabantroute

Brochure veilig spoorvervoer
De zuidelijke provincies en steden worden zwaar belast met het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De Taskforce Brabantroute roept het Rijk op daar eindelijk wat aan te doen.
• Brochure ‘Voor veilig vervoer’
• Zie ook: www.bouwenaanbrabantveiliger.nl en www.brabant.nl