Waterschap Aa en Maas

Huis-aan-huiskrant
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden treft het waterschap allerlei maatregelen. De 310.000 huishoudens in het gebied werden daarover onlangs geïnformeerd.
• Huis-aan-huiskrant
• Zie ook: www.aaenmaas.nl