Welzijnsonderneming Divers ’s-Hertogenbosch

Methodiekbeschrijving project Doelbewust
Straatjongeren laten zich best coachen. Als je hen maar op hun eigen regels aanspreekt. Jongerenwerkers ontwierpen een voetbalproject dat in 2009 al de Hein Roethofprijs won.
• Methodiekbeschrijving Doelbewust
• Zie ook: www.divers.nl

Welzijnsonderneming Divers ’s-Hertogenbosch

Onderzoeksrapportage: Divers zoomt in op De Slagen
Als aanvulling op de gemeentelijke schets van de wijk Noord onderzocht Divers de beleving van bewoners van de buurt de Slagen. Dit document bevat de samenvatting en conclusies.
• Onderzoeksrapportage
• Zie ook: www.divers.nl

Welzijnsonderneming Divers ’s-Hertogenbosch

Handout symposium Buurtgerichte Sociale Activering
De leefbaarheid van wijken verbetert als de aanpak van problemen van bewoners hand in hand gaat met participatie in de wijk. Daarover ging een symposium op 9 november 2006.
• Handout voor symposium
• Zie ook: www.divers.nl