dr. Berry Penterman

Schelden, spugen, slaan, schoppen. Medewerkers van de GGZ crisisdienst hebben het soms zwaar te verduren. Berry Penterman, ooit zelf gegijzeld door een patiënt, schreef zijn proefschrift over agressie in de crisisdienst. Hij ontwikkelde bovendien een app met behulp waarvan een hulpverlener direct kan zien hoe risicovol het (eerste) bezoek aan een patiënt is. Kijk hier voor een korte samenvatting.