Actieprogramma Lokaal Bestuur

Artikel over dorpsraden
Gemeenten ontwikkelen allerlei manieren om burgers te betrekken bij het bestuur. Het tijdschrift In actie geeft een overzicht. Onder meer van de dilemma’s van dorpsraden.
• Artikel Dorpsraden, bepaal je eigen agenda
• Zie ook: www.inactiemetburgers.nl

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Publieksflyer
Wie te maken heeft met huiselijk geweld kan terecht bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord. Op 28 september 2006 ging het ASHG officieel van start.
• Publieksflyer
• Zie ook: www.huiselijkgeweldbrabant.nl

Avanteers

Voor de 15e Dutch Design Week ontwikkelde Avanteers een paviljoen voor social design. In een living lab werkten designers, ambtenaren en burgers aan de grote vraagstukken van het Brabant van de toekomst. Enkele slimme ideeën prijkten op een paneel bij binnenkomst.
Een opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Bondgenoten Sociale Activering (BOSA)

Brochure
In Den Bosch vinden veel inwoners een veilige haven bij instellingen die samenwerken als Bondgenoten Sociale Activering. Dagbesteding leidt tot zelfvertrouwen.
• Brochure ‘Stap voor Stap‘
• Zie ook: www.aandeslagindenbosch.nl.

BrabantWonen

Nieuwsbrief voor bewoners
In Den Bosch-West gaat woningcorporatie BrabantWonen  enkele flats slopen en opnieuw bouwen. Andere worden gerenoveerd. Een speciale nieuwsbrief informeert bewoners.
• Nieuwsbrief Admiraliteitslaan/C. de Quaylaan
• Zie ook: www.brabantwonen.nl

CINOP

Leren op de werkvloer
Eerste van een reeks essays over activiteiten van CINOP. In het kader van een leven lang leren ditmaal over een nieuw concept van leren op de werkvloer. Met de ‘dialoog’ als centraal begrip.
• Klik hier om het hele essay te lezen
• Zie ook: www.cinop.nl

CINOP

Dit essay beschrijft hoe er een beweging op gang komt, gericht op herinvoering van de meestertitel. Om excellent vakmanschap te honoreren en het vak verder te ontwikkelen. Lees ook essays over:

CINOP

Taal is je identiteit, zei Gerrit Komrij. De laaggeletterden in ons land hebben dus een probleem. Hun aantal van 1,5 miljoen daalt al jaren nauwelijks. Dat is opmerkelijk, want er is nog wel degelijk winst te boeken. Met gerichte acties op bepaalde groepen en maatschappelijke sectoren. Een essay over taal, taalverwerving en taalbeleid.