Provinciale Raad Gezondheid

De grote brand hij Chemie-Pack in Moerdijk en de Q-koortscrisis van de afgelopen jaren hebben veel  invloed gehad op de gezondheid van omwonenden. En dat niet alleen. Ook de wijze waarop mensen hun gezondheid in zo’n situatie beleven, blijkt van invloed op hun gezondheid. ‘Ach, het zijn allemaal emoties‘ heet het jongste advies van de Provinciale Raad Gezondheid. Een pleidooi om gezondheid en gezondheidsbeleving  te verankeren in het provinciale milieubeleid.

Provincie Noord-Brabant

In drie Brabantse streken hebben gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties plannen gemaakt om de natuur er te ontwikkelen tot Landschappen van Allure. De komende jaren investeert de provincie daarin zo’n 56 miljoen euro. Alle ideeën zijn verhaald, verbeeld en geïllustreerd in een boekwerk dat eind 2012 aan Provinciale Staten is aangeboden. Blader zelf eens door dit bidbook.

 

 

Provincie Noord-Brabant

In deze allerlaatste uitgave van het Personeels Informatie Bulletin een interview met de twee eindredacteuren van het eerste uur. Eerdere uitgaven bevatten onder meer een reeks artikelen over uiteenlopende acties in het kader van de Agenda van Brabant.

CINOP

Taal is je identiteit, zei Gerrit Komrij. De laaggeletterden in ons land hebben dus een probleem. Hun aantal van 1,5 miljoen daalt al jaren nauwelijks. Dat is opmerkelijk, want er is nog wel degelijk winst te boeken. Met gerichte acties op bepaalde groepen en maatschappelijke sectoren. Een essay over taal, taalverwerving en taalbeleid.

CINOP

Dit essay beschrijft hoe er een beweging op gang komt, gericht op herinvoering van de meestertitel. Om excellent vakmanschap te honoreren en het vak verder te ontwikkelen. Lees ook essays over:

Provincie Noord-Brabant

Brabanders zijn trots op hun dialect. Maar spreken we nog wel echt ons dialect? En als dat niet meer het geval is, wat is daarvan dan de oorzaak en wat staat het dialect verder te wachten? In Brabant Magazine 7 een interview met professor Jos Swanenberg, omlijst met veel Brabants Dialect.

 

Provincie Noord-Brabant

Essay Risico’s in de Polder
Hoe gaan we om in een land met zoveel mensen en zo weinig ruimte? Trekken we keiharde grenzen of durven we het gesprek aan over wat we wel en niet verantwoord vinden. Een essay voor overheidsbestuurders.
• Klik hier voor de volledige tekst of lees een samenvatting.

 

Provincie Noord-Brabant

Twee medewerksters van de provincie lobbyen in Den Haag voor de Brabantse belangen. In dit e-magazine een impressie van hun werkzaamheden. Mark Rutte is er kennelijk van onder de indruk.
• Klik hier voor Brabant Magazine, nr. 3.