Provincie Noord-Brabant

Conferentieverslag
Nederland en Vlaanderen hebben er allebei belang bij dat het deltagebied met de havens van Rotterdam en Antwerpen zich verder kan ontwikkelen. Een conferentie op 1 december 2010 leidde tot agendapunten voor samenwerking.
Conferentieverslag Vlaams-Nederlandse Delta

Welzijnsonderneming Divers ’s-Hertogenbosch

Methodiekbeschrijving project Doelbewust
Straatjongeren laten zich best coachen. Als je hen maar op hun eigen regels aanspreekt. Jongerenwerkers ontwierpen een voetbalproject dat in 2009 al de Hein Roethofprijs won.
• Methodiekbeschrijving Doelbewust
• Zie ook: www.divers.nl

Projectgroep Mal Groepsrisico

Bewuste afweging van risico’s
Gemeentebestuurders moeten de kosten en baten van risicovolle bedrijvigheid tegen elkaar afwegen. De Mal Groepsrisico is een instrument om risico’s inzichtelijk te verantwoorden.
• Artikel in Bulletin RO-Totaal
• Zie ook: www.malgroepsrisico.nl

Provincie Noord-Brabant

De Tafel van Brabant
Met het oog op de Agenda van Brabant voert de Commissaris van de Koningin de komende tijd gesprekken met vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke sectoren.
• Klik hier voor impressies van de bijeenkomsten.

PRMVZ Noord-Brabant

Jubileum
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg vierde haar vijftigjarig bestaan met onder meer een congres en een bijeenkomst over (w)aardige zorg.
• PRVMZ nieuwsbrief voorjaar 2010
• Zie ook: www.prvmz.nl

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Prijsvraag voor studenten
De Nederlands gemalen zijn voor vissen een ware crime. Daarom organiseert STOWA een prijsvraag onder studenten om het visvriendelijke gemaal van de toekomst te bedenken. In samenwerking met TACCT, Digibiz en Battle of Concepts.
• Zie www.visvriendelijkgemaal.nl en www.stowa.nl.

Provincie Noord-Brabant

Magazine Brabant Veiliger
Commissaris van de koningin Wim van de Donk weet hoe belangrijk veiligheid is. Essentieel is dat de organisatie van veiligheidsinstanties spoort met de cultuur van de werkers.
• Magazine Brabant Veiliger, nr. 16
• Zie ook: www.bouwenaanbrabantveiliger.nl en www.brabant.nl

Gemeente Oud-Beijerland

Wmo Magazine
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen informeert de gemeente Oud-Beijerland haar inwoners over de voortgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
• Wmo Magazine Oud-Beijerland februari 2010
• Zie ook: www.oud-beijerland.nl