Gemeente ’s-Hertogenbosch

Publicaties vijf jaar Wijkgericht Werken
De gemeente ‘s-Hertogenbosch viert in 2010 vijf jaar ‘wijkgericht werken’. In alle stadsdelen verschijnt daarom een speciale feestelijke nieuwsbrief voor bewoners. Zoals in Oost.
• Nieuwsbrief 5 jaar Wijkgericht Werken Oost/Hintham febr. 2010
• Zie ook: www.wijkgerichtwerken.nl

Pact Brabant

Interview gedeputeerde Lily Jacobs
‘Brabant is een provincie waar de mensen nog mensen zijn. Waar organisaties met elkaar in contact gaan als ze een probleem zien. In dat klimaat wil ik graag mijn bijdrage leveren.’
• nieuwsbrief 19
• Zie ook: www.pactbrabant.nl

Actieprogramma Lokaal Bestuur

Artikel over dorpsraden
Gemeenten ontwikkelen allerlei manieren om burgers te betrekken bij het bestuur. Het tijdschrift In actie geeft een overzicht. Onder meer van de dilemma’s van dorpsraden.
• Artikel Dorpsraden, bepaal je eigen agenda
• Zie ook: www.inactiemetburgers.nl

Taskforce Brabantroute

Brochure veilig spoorvervoer
De zuidelijke provincies en steden worden zwaar belast met het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De Taskforce Brabantroute roept het Rijk op daar eindelijk wat aan te doen.
• Brochure ‘Voor veilig vervoer’
• Zie ook: www.bouwenaanbrabantveiliger.nl en www.brabant.nl

Provincie Noord-Brabant

Programmaboek Kleurrijk Brabant
Alle Brabanders, allochtoon en autochtoon, bouwen mee aan de samenleving. Dat is de boodschap van dit kleurrijk boekwerkje.
Tekstfragment Kleurrijk Brabant. Zie ook:
• www.kleurrijkbrabantleert.nl, www.kleurrijkbrabantwerkt.nlwww.kleurrijkbrabantonderneemt.nl.

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Brochure over gemeentelijk personeelsbeleid
De gemeente ‘s-Hertogenbosch voert op een bijzondere manier personeelsbeleid. Een beleidsnota is er niet. Toch gebeurt er van alles. Wat is het geheim? Waarom werkt wat er eigenlijk niet is?
• Het geheim van ‘s-Hertogenbosch
• Zie ook: www.s-hertogenbosch.nl

RIMO Heerlen

Corporate brochure
RIMO biedt maatschappelijke opvang en zorg op maat aan iedereen die uit de boot dreigt te vallen. De talrijke activiteiten en voorzieningen zijn in één zin samen te vatten: RIMO doet ertoe!
• Brochure RIMO doet ertoe
• Zie ook: www.rimo.org

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Speciale uitgave wijkplan Boschveld
Boschveld in ‘s-Hertogenbosch-West wordt vernieuwd. Volgens het plan dat stedenbouwkundigen, gemeente, corporaties en bewoners maakten. De krant informeert alle betrokkenen.
• speciale uitgave over het Wijkplan Boschveld Beweegt
• Zie ook: www.wijkgerichtwerken.nl